International
Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems
ICPTTFN-XVII
2019, May, 20-25
International Conference on Physics and Technology of 
	  Thin Films and Nanosystems
Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок і
наносистем
МКФТТПН-XVII
20-25 травня 2019 року
English version Ukrainian version