Сторінка 1 з 1

Вимоги до оформлення матеріалів

ДоданоCOLON Чет лютого 22, 2018 5:19 pm
webmaster
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю).
Третій рядок – назва міста, держави (курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).
Четвертий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац - 1 см). Лапки по тексту – книжкового взірця « ».
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел (кегель 12, шрифт жирний) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.