Програма конференції

Правила обговорення
Відповісти
webmaster
ПовідомленьCOLON 18
З нами зCOLON Пон грудня 11, 2017 11:41 am

Програма конференції

Повідомлення webmaster » Пон березня 12, 2018 10:15 am

ПРОГРАМА
ІІ Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції
до 78 річниці від дня народження
Богдана Михайловича Ступарика
«Педагогічна персоналістика:
теорія, історія, освітня практика»,


(5 березня 2018 р.)

Івано-Франківськ, 2018


ОРГКОМІТЕТ

Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри імені Богдана Ступарика.
Савчук Борис Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри імені Богдана Ступарика.
Стражнікова Інна Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри імені Богдана Ступарика.
Ковальчук Віра Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри імені Богдана Ступарика.
Прокопів Любов Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри імені Богдана Ступарика.
Зюбрицька Оксана Йосипівна – старший лаборант кафедри імені Богдана Ступарика.


РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ

Секція І.
Методологія, джерела, історіографія
педагогічної персоналістики.

Завгородня Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
До питання персоналістського напряму історико-педагогічних досліджень.

Савчук Борис Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Національна педагогічна біографістика: у пошуках витоків.

Стражнікова Інна Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Змістова структура біографічних досліджень: акценти й завдання.

Розман Ірина Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій (Мукачівський державний університет, м. Мукачево).
Щоденники як джерел історико-педагогічної біографістики.
Прокопів Любов Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, Качаліна Аліна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Історіографічний контекст формування дослідницьких умінь студентів.

Кан Олена Юріївна, викладач кафедри мовної освіти (Херсонський державний університет, м. Херсон).
Видатні автори часопису «Основа» про українську філологію.

Луканюк Іванна Тарасівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Образ вчителя в античній філософсько-педагогічній думці.

Федоришин Ганна Михайлівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Формування правової культури майбутніх викладачів ВНЗ у історико-педагогічній літературі.
Ленько Вікторія Ігорівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Поняття інноваційних технологій у сучасній педагогічній науці.
Карабінович Ольга Михайлівна, асистент кафедри перекладу та філології (Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ).
Розуміння науковцями професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.

Паска Тарас Валерійович, аспірант кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Історіографічний огляд досліджень гуцульщинознавства в системі національного виховання молоді (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

Нірода Михайло, студент другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Історіографічний контекст формування комунікативних умінь студентів під час проходження літньої педагогічної практики.

Копцюх Наталія Ігорівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Поняттєво-категорійний апарат підприємливості у науковій літературі.

Чорна Марія, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Проблема організації дозвіллєвої діяльності студентів у науковій літературі.
Барган Лілія Михайлівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Історіографія проблеми іміджу викладача.

Каліфіцька Марина Володимирівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Історіографія проблеми толерантності.

Секція ІІ.
Технології персоніфікації освітнього процесу
України та зарубіжжя.

Єгорова Інга Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, Фесюк Мар’яна Ігорівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Аналіз персоналістичних підходів до характеристики змісту творчих здібностей особистості

Джус Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедр професійної освіти та інноваційних технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Визначні творці теоретико-методичних основ професійної підготовки української молоді в державах Заходу 1920-х – 1930-х рр.

Сабат Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Сабат Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Педагогічні погляди Броніслава Трентовського.

Сливка Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Педагогічна здоров’язбережувальна діяльність Генрика Йордана.

Качмар Олександра Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Омелян Партицький: освітянин, громадський діяч, особистість.

Секція ІІІ.
Використання творчої спадщини українських педагогів у навчально-виховному процесі різних типів навчальних закладів.

Примакова Віталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, професор кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Творча спадщина педагогів-гуманістів ХХ століття у професійній підготовці вчителів сучасної української школи.

Кузьменко Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
В. О. Сухомлинський про розумове виховання особистості.

Проніков Олександр Костянтинович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів).
Дидактичні погляди С.Х.Чавдарова.

Ляпіна Валерія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії (Херсонський державний університет, м. Херсон).
Реалізація сучасних підходів до якісної освіти молодших школярів в контексті педагогічних ідей В.Сухомлинського.

Салига Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Актуальність дослідження ідей Осипа Маковея для розвитку сучасної української школи.

Зеліско Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
«Краса педагогічної дії» у наукових працях академіка І.А. Зязюна.

Стинська Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Дитиноцентризм у творчій спадщині Єфима Аркіна.

Ковальчук Віра Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
М. Галущинський про організацію українського національного шкільництва.

Ткаченко Вікторія Іванівна, аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Навчання рідної мови дітей у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

Добровольська Лідія Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Моральне виховання дітей дошкільного віку крізь призму казок Василя Сухомлинського.
Золотовська Вікторія Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Роль спадщини педагогів-лінгвістів у вивченні іноземної мови студентами ВНЗ морського профілю України.

Шугай Яна Максимівна, вчитель, аспірант (КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, м. Херсон).
Упровадження творчих ідей Т. Лубенця в освітній процес сучасної початкової школи.

Данилюк Тетяна Петрівна, аспірант (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Використання творчості письменників рідного краю в освітньому процесі початкової школи.

Левицька Ірина Олегівна, студентка другого освітнього рівня (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Творчість Марійки Підгірянки як чинник екологічного виховання молодших школярів.

Веркалець Леся, вчитель початкових класів (Яблунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Івано-Франківська область).
Проблеми морального виховання у творчій спадщині Григорія Сковороди.

Ворощук Оксана Дмитрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Погляди галицьких педагогів на організацію учнівського самоуправління у навчально-виховному процесі (перша половина ХХ ст.).

Корж-Усенко Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми).
Персоналістичний вимір ідеї національної вищої школи.

Секція ІV.
Відомі дослідники та організатори професійної освіти.

Білавич Іван Васильович, викладач І клініки анестезіології і інтенсивної терапії Варшавського медичного університету (Варшава, Республіка Польща).
Максим Музика – учений, освітній діяч, лікар-«суспільник».

Нагачевська Зіновія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Фахова жіноча освіта Східної Галичини першої третини ХХ ст. у постатях її організаторів і репрезентантів.

Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова (Херсонський державний університет, м.Херсон).
Система трудової підготовки в школі Василя Сухомлинського.

Білавич Галина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти; Клюс Лілія Романівна, магістр педагогіки, керівник гуртків Міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Софія Парфанович – лікар, учений, педагог, громадський діяч, письменниця.

Камінарець Тетяна Вільямівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Роль спадщини педагогів ХІХ століття в організації професійної підготовки вчителя.

Кохановська Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон).
Сучасна природничо-математична освіта дівчат крізь призму ідей Василя Сухомлинського.

Багрій Марія Антонівна, кандидат філологічних наук, викладач, докторант (Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Михайло Волковецький – народний учитель, «виховник дітей та юнацтва.

Бірук Наталія Петрівна, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир).
Науково-педагогічні школи Житомирщини.

Сабат Іван Іванович, аспірант кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Внесок викладачів Львівської вищої крайової школи у розвиток фахової чоловічої освіти в Західній Україні.

Курліщук Неля Михайлівна, здобувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Нова українська школа: інтерпретація творчої спадщини Софії Русової у ХХІ столітті.

Секція V.
Вчений-педагог Богдан Ступарик та його наукова школа.

Жданович Оксана Михайлівна, викладач-методист КВНЗ «Коломийський педагогічний коледж» Івано-Франківської обласної ради (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Персоналістичний дискурс педагогічної спадщини Богдана Ступарика.

Гривнак Юрій Богданович, асистент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, Нагачевська Зіновія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Богдан Ступарик про місце і роль дисциплін історичного циклу у формуванні національної свідомості дітей і молоді.

Бедрій Христина Володимирівна, аспірант кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
Національно-патріотичний контекст творчої спадщини Б.Ступарика.

Відповісти

Повернутись до

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: 1 і 0 гостей